بازگشت

  ضوابط اخلاق حرفه ای کارکنان سازمان غذا و دارو

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۴

  کارکنان شامل در معاونت غذا و دارو باید واجد شرایط زیر باشند:

  1. درتمام طول دوره استخدام خود دارای صداقت در گفتار و کلام بوده و امین باشند.

  2. در تعاملات با احترام و عزت رفتار نمایند.

  3. با قوانین و مقررات جاری نظام جمهوری اسلامی ایران همسو و هم جهت باشند.

  4. با تصمیمات قانونی و منطقی افراد مافوق همراه و همسو باشند.

  5. در محرمانه نگه داشتن اطلاعات محرمانه سیستم و متقاضیان کوشا باشند.

  6. برای رفع هرگونه تضاد منافع اعم از واقعی و ظاهری در ارگان محل خدمت خود اقدام لازم را بعمل آورند.

  7. از بیت المال بطرق منطقی و صحیح بهره برداری کنند.

  8. به درخواست های رسمی نباید اطلاعات غلط یا غیر مرتبط ارائه دهند.

  9. از اطلاعات درون سازمانی ، موقعیت شغلی و اختیاراتی که بواسطه آن دارند جهت نیل به اهدا شخصی استفاده نکنند.

  10. همواره باید در راستای حمایت از ارزش ها و ارتقای سازمان محل خدمت خود و حفظ اعتبار آن کوشا باشند.

  11. در هنگام ماموریت خارج از کشور در جهت اعتلاء نام نظام جمهوری اسلامی ایران کوشا باند.

  12. با سایر قوانین مرتبط با ضوابط اخلاقی حرفه ای هماهنگ باشند.

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها