بازگشت

  ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ درمورد تعهدنامه مسئولین فنی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیدوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

  مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای واردکننده مکمل های تغذیه ای

  مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده مکمل های تغذیه ای

  موضوع: ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ درمورد تعهدنامه مسئولین فنی

  با سلام و احترام؛

           با توجه به مصوبه بیست و پنجمین جلسه کمیته فنی مکمل مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷، به پیوست متن "تعهد نامه مسئول فنی" با اضافه شدن یک ماده به شرح زیر برای به کارگیری در پرونده های معرفی مسئول فنی به این اداره کل ارسال می شود.

  ماده ۵ مبنی برتعهد :مدیرعامل ، رئیس هیت مدیره هیچ شرکت نبوده و یا هرگونه مسئولیت اجرائی تمام وقت دیگر ندارم و در صورت احراز اشتغال اینجانب در سمت های یاد شده ، ضمن ابطال پروانه مسئولیت فنی مطابق ظوابط و مقررات قانونی برخورد شود.

   

  دکتر مهناز خانوی - مدیر کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها