بازگشت

  فراخوان " انجام فرایند انبارش، توزیع و تحویل فرآورد های ویژۀ متابولیک یارانه ای "

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

  مدیرعامل محترم کلیه شرکت های پخش

  موضوع:  فراخوان " انجام فرایند انبارش، توزیع و تحویل فرآورد های ویژۀ متابولیک یارانه ای "

  با سلام و احترام؛

             پیرو نامۀ شمارۀ 72939/666 مورخ 09/08/1397 با موضوع جلسۀ توجیهی پیش از فرخوان و همچنین مناقصۀ عمومی به شمارۀ فراخوان 200974266000024 مورخ11/10/97در سامانۀ تدارکات الکترونیک دولت، مقتضی است کلیۀ شرکت های پخش سراسری که واجد شرایط و الزامات فرآیند توزیع و تحویل فرآورده های فوق الذکر ( طبق شرایط پیوست ) می باشند ، پیوست 2 و 3 را با رعایت موارد ذیل تکمیل و حداکثر تا ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 27/12/97 به دبیرخانۀ حراست ساختمان توحید واقع در خیابان توحید، نبش نیایش شرقی، جنب بانک ملی، طبقۀ اول تحویل نمایند و رسید اخذ نمایند. بدیهی است به پیشنهادهایی که بعد از ساعت و تاریخ فوق ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  1. پیوست شمارۀ 1 : الزامات فرآیند انبارش، توزیع و تحویل فرآورده های ویژۀ متابولیک یارانه ای 
  2. پیوست شمارۀ 2 : قیمت پیشنهادی شرکت می باشد که باید با دقت برای هر مورد تکمیل و توسط مدیر عامل و مسئول فنی شرکت امضاء و ممهور به مهر شرکت گردد .
  3. پیوست شمارۀ 3 : برچسب پاکات که توسط شرکت تکمیل و بر روی پاکت مدارک الصاق گردد .
  4. پیوست شماره 4 : صورتجلسۀ تحویل
  5.  لازم به توضیح است تکمیل پیوست ها بصورت تایپی و عاری از هر گونه لاک گرفتگی باشد .
  6. پاکت حاوی قیمت پیشنهادی می بایستی توسط شرکت کننده در فراخوان مهر و موم گردد .
  7. تاریخ جلسۀ بازگشایی پاکات فراخوان روز  دوشنبه مورخ 27/12/97 ساعت 9:30 صبح می باشد .

   

   

   

   

   

   

  1. مکان جلسۀ بازگشایی پاکات ، ساختمان معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان غذا و دارو واقع در خیابان توحید، نبش نیایش شرقی، جنب بانک ملی ، پلاک 28 ، طبقۀ پنجم، سالن کنفرانس می باشد .
  2. حضور در جلسۀ بازگشایی پاکات اختیاری می باشد و در صورت حضور ارائۀ معرفی نامه الزامی می باشد .
  3. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با اداره کل امور فرآورده ها ی طبیعی، سنتی و مکمل سرکار خانم مهندس عنبری با شماره تلفن 61927000 تماس حاصل فرمایید .

   

  دکتر  محمدعلی سخاجو - معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو

   

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها