بازگشت

  برنامه ریزی تامین داروهای مورد نیاز کشور در سال 98

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

  مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده دارو

  مدیر عامل محترم کلیه  شرکت های وارد کننده دارو

  موضوع: برنامه ریزی تامین داروهای مورد نیاز کشور در سال 98

  با سلام و احترام؛

  نظر به این‌که اداره نظارت بر زنجیره تامین دارو در نظر دارد برنامه ریزی تامین داروهای مورد نیاز سال 1398 را تا پایان آذر ماه 1397 انجام دهد، لازم است شرکت های تولیدی برنامه‌ی تولید قطعی و شرکت های وارداتی برنامه‌ی واردات پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان روز 9/9/97 در سامانه جامع تعهدات در ستون جدیدی با نام برنامه تامین سال 98، به تعداد بسته وارد نمایند. لازم به یادآوری است که ستون تعداد در بسته در سامانه جامع تعهدات به دقت به‌روز رسانی شود.

  قابل ذکر است غیر از واردات محصول نهایی، تولید قراردادی برون مرزی و هم چنین بسته بندی ثانویه و بسته بندی اولیه کلیه اقلام دارویی و پر کردن بالک آماده مایعات نیز از نظر این اداره، واردات تلقّی می شوند.

  در خصوص فراورده های وارداتی خواهشمند است موارد ذیل مورد نظر قرار گیرد:

  1. نوع ارز: می باید مطابق با ارز کشور مبدا یا کشور ذی نفع باشد (ارز یورو صرفاً به داروهای با مبدا اروپا تخصیص می‌باید).
  2. قیمت CPT: طبق ضابطه قیمت گذاری مصوب بهمن 96 می باید مطابق با حداقل قیمت فراورده در کشورهای مرجع ضابطه قیمت گذاری باشد و در مورد اقلام ژنریک و برند ژنریک حداکثر تا 60% قیمت داروی برند قابل قبول می باشد.
  3. سیاستگذاری سال 98 در دو نوبت و برای 6 ماه نیاز کشور و با نظر گرفتن عملکرد شرکت های وارد کننده در ثبت سفارش، حمل و ترخیص به موقع و پیشگیری از کمبود انجام خواهد گرفت.
  4. کلیه سهمیه‌های باقی مانده از سیاست گذاری سال 97 می باید حداکثر تا مورخ 20/9/97 ثبت سفارش شوند، در غیر این صورت با انجام سیاستگذاری جدید بعد از این تاریخ، سهمیه های باقی مانده صفر خواهد شد.
  5. کلیه داروهای سیاست‌گذاری شده در سال 97 و ثبت سفارش های انجام شده در این سال می باید حداکثر تا پایان فروردین 98 ترخیص شوند.
  6. برنامه های پیشنهادی ارائه شده از سوی شرکت‌های وارد کننده از نظر قیمت ارزی، عملکرد شرکت در خصوص تامین به هنگام داروها در سال 97، نیاز سال، وجود یا عدم وجود نمونه تولید داخل و در مقایسه با سایر منابع وارداتی مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً توسط این اداره اقدام به سیاستگذاری خواهد شد.
  7. در مورد فراورده های وارداتی که مشابه تولید داخل دارند سیاستگذاری واردات صرفاً در صورت نیاز بازار و عدم پوشش کمی یا کیفی شرکت های تولید کننده انجام خواهد شد.

  در مورد فراورده های تولید داخل با توجه به تعهدآور بودن برنامه های پیشنهادی، لازم است هر گونه برنامه ریزی بر اساس توان واقعی تامین و تولید، برنامه فروش منطقی و قابلیت پوشش نیاز بیماران باشد.

   

  دکتر محمد عبده زاده- مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها