بازگشت

  فهرست تکمیلی عدم نیاز ثبت و ورود فرآورده های مکمل تغذیه ای

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیدوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

  مدیر عامل محترم کلیه شرکت های واردکننده و تولید کننده مکمل ها ی تغذیه ای

  موضوع: فهرست تکمیلی عدم نیاز ثبت و ورود فرآورده های مکمل تغذیه ای

  سلام علیکم؛

  با احترام به اطلاع می رساند در ششمین جلسه کمیته فنی مکمل مورخ 03/04/1397 فهرست پیشنهادی کمیته مشورتی مورخ 23/03/97 مبنی بر اینکه برای فرآورده های مکمل تغذیه ای مشابه تولید داخل پروانه (گواهی ثبت/ مجوز واردات بالک) واردات صادر نشود مصوب گردید. فهرست پیشنهادی فرآورده های تولید داخل توسط سندیکای تولید مطرح و در کمیته ای مرکب از نماینده سندیکای تولید کنندگان، اتحادیه وارد کنندگان و اداره کل به تصویب می رسد. "فهرست پیشنهادی دارای تولید داخل" به شرح زیر مطرح و مورد موافقت قرار گرفت مشروط بر آنکه اداره کل بازار را کنترل نموده و از حضور فرآورده در بازار مکمل اطمینان حاصل نماید.

  بدیهی است این فهرست به دو فهرست مصوب قبلی اضافه می شود و مجوز واردات فرآورده های این فهرست ها صرفا تا پایان سال 1397 معتبر خواهد بود.

   

  ردیف

  شکل فرآورده

  نام فرآورده

  1

  قرص

  ب کمپلکس

  2

  قرص

  ال آرژنین

  3

  سافت ژل

  ویتامین D3

  4

  سافت ژل

  کلسیم کربنات + د

  5

  سافت ژل

  روغن گل مغربی

  6

  قرص

  مولتی ویتامین مینرال

   

   

  دکتر مهناز خانوی - مدیر کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها