بازگشت

  برچسب گذاری محصولات تراریخته

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

  موضوع: برچسب گذاری محصولات تراریخته

  سلام علیکم؛

     احتراما،ً پیرو بخشنامه شماره 19979/655/د مورخ 29/9/93 در خصوص "دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط           برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی" خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص محصولات تراریخته ضمن رعایت مفاد دستورالعمل توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان ، تبصره ذیل( صفحه 32 دستورالعمل مذکور پس از بند 15 )، به نحو مقتضی به اطلاع تولیدکنندگان و واردکنندگان مشمول رسانیده شود.

    تبصره2-   چنانچه برچسب گذاری دقیق مطابق این ضابطه بر روی محصولات تراریخته توسط وارد کنندگان و تولید کنندگان رعایت نگردد مجوزهای بهداشتی آنها توسط سازمان غذا و دارو تعلیق خواهد شد و در اختیار مراجع قانونی قرار داده می شوند.

  ضمنا دستورالعمل برچسب گذاری محصولات تراریخته متعاقبا ارسال خواهد گردید.

  دکتر وحید مفید-سرپرست  اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها