بازگشت

  آگهی فراخوان فرآیند ارجاع کار "ترابری درون شهری و برون شهری" دو مرحله¬ای-نوبت دوم

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیدوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

  آگهی فراخوان فرآیند ارجاع کار "ترابری درون شهری و برون شهری" دو مرحله­ای-نوبت دوم

  سازمان غذا ودارو به نشانی تهران – خ انقلاب- خ فخر رازی نبش نظری ، در نظر دارد یک فقره فرآیند ارجاع کار دو مرحله­ای (همراه با ارزیابی کیفی مناقصه­گران) با عنوان: "ترابری درون شهری و برون شهری" خود به ارزش تقریبی 26.000.000.000 ریال را در سال 1397 از طریق برگزاری فرآیند ارجاع کار عمومی به شرکتها و اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

  محدوده خدمات مورد نیاز : به شرح اسناد فرآیند ارجاع کار

  متقاضیان شرکت در فرآیند ارجاع کار، لازم است جهت دریافت اسناد فرآیند ارجاع کار و فرم استعلام ارزیابی کیفی مناقصه­گران، در ساعات اداری روزهای 15، 16 اسفند ماه 96 به سازمان غذا و دارو واقع در تهران، خیابان توحید، نبش خیابان نیایش شرقی طبقه اول، واحد دبیرخانه مراجعه و ضمن دریافت اسناد و تکمیل آن، کلیه اسناد و موارد درخواستی را حداکثر تا ساعت 09:00 مورخ 27/12/96 به همان واحد فوق الذکر (دبیرخانه) تحویل و رسید دریافت نمایند. زمان بازگشایی پاکات مورخ 27/12/96 رأس ساعت 10:00 در سالن کنفرانس طبقه پنجم ساختمان شماره 5 خواهد بود و استعلامات کیفی مناقصه­گران، حداکثر ظرف مدت یک هفته مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

  متقاضیان لازم است ضمانت­نامه بانکی معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار را به مبلغ 2،600،000،000  ریال (دو میلیارد و ششصد میلیون ریال)، در قالب پاکت (الف) به نام سازمان غذا و دارو با مدت اعتبار حداقل سه ماهه تسلیم نمایند. این ضمانت­نامه برای دو شرکت اول و دوم منتخب تا پایان عقد قرارداد با برنده اول فرآیند ارجاع کار نزد کارفرما باقی خواهد ماند.

  پیشنهادات می بایستی حداقل برای 90 روز دارای اعتبار باشند و کارفرما حق تقاضای تمدید مدت اعتبار پیشنهاد را بر حسب ضرورت و صلاحدید خود خواهد داشت.

  سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادهای مشروط ویا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .متقاضیان برای ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات لازم است به آدرس اینترنتی آن پایگاه به نشانی (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها