بازگشت

  آزمایشگاههای مختومه

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶

  بنابر رای پنجاه و نهمین کمیته فنی بررسی و تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و مجاز مورخ  5/10/96 آزمایشگاه های ذیل بدلیل عدم درخواست تمدید پروانه  ،عدم اعلام آمادگی جهت بازدید و عدم ثبت نام در سامانه lims،  از لیست آزمایشگاه های مجاز ، همکار و یا مجاز تولیدی مورد تایید این مرکز خارج گردیده اند 

  بنابر رای پنجاه و نهمین کمیته فنی بررسی و تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و مجاز مورخ  5/10/96 آزمایشگاه های ذیل بدلیل عدم درخواست تمدید پروانه  ،عدم اعلام آمادگی جهت بازدید و عدم ثبت نام در سامانه lims،  از لیست آزمایشگاه های مجاز ، همکار و یا مجاز تولیدی مورد تایید این مرکز خارج گردیده اند  

  1-آزمایشگاه مجاز گیتی پسند

  2- آزمایشگاه مجاز بیوفارماسی پارس

  3- آزمایشگاه مجاز توفیق دارو (غذایی)

  4- آزمایشگاه مجاز زیست یار سینا

  5- آزمایشگاه مجاز دکتر اولیاء و ایراجیان

  6- آزمایشگاه همکار دانشکده داروسازی د.ع.پ مشهد

  7- آزمایشگاه همکار دانشکده داروسازی د.ع.پ  شیراز

  8- آزمایشگاه همکار مركز تحقيقات شيمي دارويي وگياهي دانشگاه شيراز

  9- آزمایشگاه همکار دانشکده داروسازی د.ع.پ اصفهان

  10- آزمایشگاه همکار دانشکده داروسازی د.ع.پ کرمان

  11-آزمایشگاه مجاز تولیدی گروه صنعتی شفافارمد

  12- آزمایشگاه مجاز تولیدی اسانس و رنگ ابیض شیمی

  13- آزمایشگاه مجاز تولیدی دشت مرغاب

  15- آزمایشگاه مجاز تولیدی شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها