بازگشت
  مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای واردکننده مکمل های تغذیه ای

  برگزاری دوره آموزشی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیدوشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۶

  مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای  واردکننده مکمل های تغذیه ای

  موضوع: برگزاری دوره آموزشی "سامانه صدور پروانه مکمل های تغذیه ای "

  سلام علیکم؛

  با احترام، به پیوست نامه شماره 69574/665 مورخ 05/06/96  اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی رژیمی و ویتامینی در خصوص برگزاری دوره آموزشی " سامانه صدور پروانه مکمل های تغذیه ای" در تاریخ  08/06/96 ارسال می شود. بدیهی است شرکت مسؤول فنی آن شرکت در دوره مذکور الزامی است.

  دکتر جمشیدی مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها