بازگشت

  لیست شماره تماس

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

  ردیف

  نام

  نام خانوادگی

  پست محوله

  شماره تماس

  1

  نبی اله

  شریعتی فر

  مدیر بودجه و درآمد

   

  2

  فرشته

  طباطبائی

  كارشناس اداره درآمد

  61927187

  3

  سید امیر

  جلالی

  كارشناس اداره درآمد

  4

  محمد

  پورصفر قزلجه

  سرپرست اداره درآمد

  5

  رحیم اله

  قربانی ممان

  کارشناس اداره بودجه

  66928408

  6

  زهرا

  طهماسبی

  کارشناس اداره بودجه

  7

  مهدی

  لطفی ناراب

  کارشناس اداره بودجه

  8

  لیلا

  ایمانی باشسیز

  کارشناس اداره بودجه

   

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها