بازگشت

  مدیریت اموردرآمدی و بودجه

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

  مدیریت اموردرآمدی و بودجه

   

  سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار بر اساس ویژگی­‌های محیطی وزارتخانه­‌ها، موسسات، شرکت­‌ها، دانشگاه­‌ها و موسسات آموزش دولتی به نحوی طراحی شده است که ضمن تامین اهداف کلیدی خود، شرایط لازم را برای رهگیری اعتبارات تامین شده و اعمال مدیریت صحیح بر آن ها فراهم آورد. در این سیستم اطلاعات بودجه‌ای به تفکیک ابلاغ بودجه، موافقت‌نامه، تخصیص اعتبار و درخواست وجه، ابلاغ بودجه به دانشگاه ها، تامین اعتبار و پرداخت وجه قابل ثبت و گزارش‌گیری بوده و کنترل‌های هزینه نسبت به بودجه مصوب، تخصیص اعتبار و وجوه دریافتی انجام می‌شوند. نظارت بر بودجه به معني كنترل مالي و قانوني نحوه اجراي بودجه مصوب و ارزيابي نتايج حاصل از اجراي بودجه است.

   هر ساله براي تهيه و تنظيم بودجه سالانه در سازمان غذا ودارو بر اساس برنامه زمانبندي، جزئيات مراحل اول و دوم ،تهيه بودجه كه همان تهيه، تنظيم، پيشنهاد و تصويب بودجه مي باشد، با جزئيات آن مشخص می گردد.

   مراحل مختلف تهيه و تنظيم و تصويب بودجه،همراه با واحدهاي ستادي و اجرائي متولي آن به ريز مشخص مي شود.

  • اهداف و ماموریت ها

  در يك تقسيم بندي كلي جزئيات يا مراحل ماموریت های بودجه سالانه سازمان غذا ودارو را مي توان به چندين قسمت مجزا و به شرح ذيل تقسيم كرد:

   

  1. بررسي چشم انداز پيش روي سازمان در سال مالي مورد نظر و تهيه و تدوين راهبردها و خط مشي هاي سازمان:

     گام اول تهيه و تنظيم بودجه ساليانه سازمان, بررسي چشم انداز پيش روي سازمان از ابعاد درون و برون سازماني و تدوين راهبردها و خط مشي هاي سازمان بر اساس برنامه های ارائه شده و چشم انداز آتی سازمان مي باشد. در اين مرحله، سازمان پيش بيني مي كند كه در سال مالي مورد نظر، با چه مسائل و موضوعات درون و برون سازماني و از لحاظ متغيرهاي اثرگذار بر عملكرد مالی سازمان مواجه مي باشد. اين پيش بيني كمك شاياني به ترسيم فعاليت هاي سازمان در سال مالي موردنظر خواهد داشت.

  2.پيش بيني و تصويب منابع و مصارف و نرمهاي كلان سازمان(بر اساس مفاد بند قبل):

   

      تهيه و تدوين بخشنامه بودجه و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه بر اساس آن و ابلاغ آن به واحدها ذيربط (در قالب تفاهم نامه): پس از تصويب راهبردها و خط مشي هاي كلان سازمان در ستاد برنامه ریزی منابع مالی سازمان، كميته هاي تخصصي به تهيه و تنظيم اهداف و سياست هاي بخشي در چارچوب راهبردها و خط‌مشي هاي كلان سازمان مي پردازند. محصول نهائي كميته هاي تخصصي، پيش‌بيني منابع و مصارف و نرمهاي كلان سازمان مي باشد كه پس از بحث و بررسي در ستاد برنامه و بودجه، به تصويب مي رسد. اين برآوردها چارچوبي را براي تجزيه و تحليل ارقام پيشنهادي ادارات كل و واحدهاي ستادي بدست می آورد. همزمان تهيه فرم هاي برنامه هاي اجرايي توسط اداره كل بودجه و تشكيلات و تائيد آن در ستاد برنامه و بودجه، تهيه بخشنامه برنامه و بودجه، تهيه و تنظيم اهداف و سياست هاي بخشي توسط ستاد برنامه و بودجه و تائيد آن توسط رئیس سازمان و تهيه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه توسط اداره بودجه و تشكيلات و ابلاغ آن به معاونتها, ادارات كل ستادي صورت مي گيرد.

  3.تهيه, تنظيم و تصويب بودجه پيشنهادي ادارات كل و واحدهاي ستادي تدوين تبصره هاي بودجه بر اساس مفاد بخشنامه بودجه و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه:

   

  در اين مرحله واحد های استانی(ادارات كل بيمه اي و مديريت هاي درمان)، ستادي با توجه به بخشنامه بودجه و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه، كه در مرحله قبل تهيه شده بود، به تنظيم بودجه پيشنهادي خود مي پردازند. علاوه بر آن در اين مرحله، تبصره هاي بودجه نيز مورد بررسي و تصويب قرار مي‌گيرد. در این مرحله مدیریت بودجه و درآمد، سیاست های بخش مصوب ستاد برنامه و بودجه را به معاونت های سازمان ابلاغ می کند. همزمان با ابلاغ اهداف و سیاست های بخشی شوراهای تخصصی و فنی و درآمد، سرمایه گذاری، درمان و ... با تشکیل جلسات متعدد، وصول حق بیمه، درآمدهای سرمایه گذاری و تعهدات قانونی را برای سال آتی برآورد می نمایند.

  1. تلفيق بودجه ستاد، و بررسي و تدوين تبصره هاي بودجه
  2.  بررسي و تصويب بودجه در هيات مديره
  3.  ابلاغ بودجه به واحدهاي ذيربط و مبادله موافقت نامه

   

   شرح وظابف مدیریت اموردرآمدی و بودجه

   

  اداره بودجه:

   

  1. تهیه و تنظیم موافقتنامه های جاری و تملک و سایر موافقتنامه های سال جاری و پیشنهاد بودجه سال آتی
  2. تهیه شاخص های مالی،کنترل درآمد و هزینه سرانه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
  3. تهیه و تنظیم نمودارهای بودجه ای در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات سازمان
  4. بررسی و تجزیه و تحلیل وکنترل نحوه هزینه اعتبارات تخصیص یافته
  5. پیگیری تخصیص وکسری های اعتباری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت متبوع
  6. جمع آوری اطلاعات لازم از دانشگاه های سراسر کشور در راستای تخصیص بهینه اعتبارات
  7. شرکت در جلسات وکمیسیون های مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت متبوعه در جهت بررسی اعتبارات موردنیاز سازمان و دفاع از بودجه های تفصیلی، پیشنهادی و اصلاحی در مراجع ذیربط
  8. پیگیری تخصیص و اعتبارات ردیف های متمرکز و سایر منابع
  9. کنترل هزینه های انجام شده از محل اعتبارات ردیف های متمرکز و مطابقت آن با موافقتنامه های مربوطه
  10. بررسی گزارش های عملکرد ارسالی دانشگاه ها بابت ابلاغ های تخصیص یافته
  11. تخصیص درآمد اختصاصی در قالب برنامه و فصل در جهت جبران کسری های اعتباری دانشگاه
  12. انجام امور محاسباتی و قیمت تمام شده خدمات

   

  اداره درآمد:

       واحد درآمد علاوه بر محل تمرکز وجوه درآمدی سازمان، برنامه ریزی و پیش بینی جهت بهبود روند درآمدزایی سازمان، عملیاتی نمودن برنامه های الكترونیك در راستای اهداف سازمان و دولت محترم، برقراری ارتباط موثر و سازنده با ارباب رجوع و همچنین پیگیری و نظارت بر درآمد های ادارات كل و معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور از مسئولیت های این اداره می باشد.

   

  1. برنامه ریزی و پیش بینی درآمدهای سازمان و تلاش در جهت بهبود روند انجام امور
  2. پیگیری و نظارت بر درآمد های ادارات كل و معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور
  3. دریافت فیش های هزینه مربوط به واردات كالا، اعم از ثبت كارخانه و محصولات هر كمپانی به تفكیك ادارات(آرایشی، بهداشتی، غذایی، دارویی و مكمل)
  4. ثبت فیش های واریزی تمامی كارخانجات خارجی و محصولات آن ها با تمامی مشخصات در سیستم مالی
  5. بایگانی كلیه فیش های دریافتی كارخانجات خارجی و محصولات آن ها
  6. بررسی واریزی هزینه كلیه پروانه های بهداشتی صادره از سوی ادارات جهت تایید پرداخت كلیه هزینه های مربوطه توسط شركت وارد كننده در واحد مالی پس از بررسی واریزی ها تایید می گردد.
  7. دریافت هزینه مجوز ترخیص نمونه كالا از شركت های دارویی
  8. دریافت هزینه صدور پروانه مسئول فنی كلیه شركت های وارد كننده
  9. بررسی و تهیه نامه تایید مالی برای شركت های وارد كننده متقاضی
  10. دریافت فیش های مربوط به صدور پروانه های بهداشتی تولید از سوی كلیه ادارات (آرایشی، بهداشتی، غذایی، دارویی و مكمل)
  11. تایید پروانه های صادره یا تمدید شده از سوی ادارات جهت پرداخت هزینه های مربوطه
  12. كلیه فیش های دریافتی مربوط به این سازمان توسط دانشگاه های كل كشور به این واحد ارسال می گردد كه به تفكیك دانشگاه ها و شماره حساب مربوطه در سیستم مالی ثبت و نگهداری می شود.
  13. انجام كلیه امور مربوط به اضافه پرداختی شركت ها و مكاتبات اداری با وزارتخانه و ادارات مرتبط با سازمان در رابطه با استرداد و عودت وجوه پرداختی شركت ها
  14. دریافت صورتحساب بانكی از سایت بانك و كنترل و بررسی انها
  15. نظارت بر اجرای كلیه قوانین درآمد و مكاتبات مبالغ واریزی با موارد ذكر شده در قانون بوجه و مصوب هیات وزیران
  16. بررسی میزان درآمد روزانه، ماهانه و سالانه و مقایسه آن ها با سال گذشته و ارائه گزارش روزانه به مدیر محترم بودجه و درآمد و معاونت محترم پشتیبانی سازما

   

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها