بازگشت

  وظایف و ماموریتهای ذیحسابی و اداره کل امور مالی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

  ذیحسابی و اداره کل امور مالی

   

  وظایف و ماموریتهای ذیحسابی و اداره کل امور مالی

   

  اداره دريافت و پرداخت :

   

  1. كليه پرداخت هاي پرسنلي از قبيل حقوق و مزايا، اضافه كاري، خارج از شمول، طرح تمام وقتي، محروميت از مطب پزشكان، فوق‌العاده مديريت، هزينه سفر و نقل و مكان، بازخريد سنوات خدمت، بازخريد مرخصي استحقاقي، پاداش سنوات پايان خدمت، شهريه كلاس هاي آموزشي، پاداش كلاس هاي آموزشي و ساير پرداخت ها(مطالبات، ديون و ...)
  2. تعيين غرامت کلیه پرسنل كه از انجام تعهدات خودداري نمايند و دريافت آن به صورت نقدي و اقساط طي مكاتبه‌هاي مربوط به آن
  3. نگهداري پرونده هاي خريد تعهد خدمت پزشكان و پيراپزشكان و دريافت وجه التزام به آن به صورت اقساط و نقدي
  4. صدور گواهي حقوق و گواهي ضمانت وام جهت پرسنل رسمي، پيماني و قرارداد انجام كار مشخص براي كليه بانك ها، صندوق هاي قرض‌الحسنه و بنگاه هاي اقتصادي
  5. دريافت ضمانت نامه بانكي، وثيقه ملكي، ضمانت شخص ثالث و صدور اسناد مربوط و تمديدي سالانه طي مكاتبات براي همه موارد
  6. كليه مكاتبات مربوط به دريافت و پرداخت و ارسال كليه چك ها با نامه مأمور از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
  7. مفاصاحساب براي كليه افرادي كه بازنشسته يا انتقال مي‌‌يابند.
  8. صدور فيش حقوقي و پرداخت اضافه كار مصوب و صدور فيش حقوقي    
  9. اعمال كسورات براساس نامه هاي دريافتي از مراجع قضائي و موسسات مالي
  10. محاسبه و پرداخت عائله مندي و حق اولاد بازنشستگان و موظفين دانشگاه
  11. مطالعه قوانین و مقررات مالی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آن ها به مقام ذیربط
  12. گرفتن مغایرت بانکی در پایان هر ماه بطور جداگانه
  13. پاسخگوئی به سئوالات و مشکلات واحدهای تابعه و ارسال وجه تنخواه گردان به آن واحدها
  14. ثبت کلیه چک ها در دفاتر مربوطه و مانده گیری حساب های مربوطه
  15. مکاتبات با اداره دارایی جهت پرداخت مالیات کسر شده و دریافت رسید مربوطه
  16. مکاتبات با سازمان تامین اجتماعی جهت شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه
  17. مکاتبات با بانک ها جهت دریافت ضمانتنامه بانکی و یا ابطال ضمانتنامه
  18. پرداخت كمك هزينه ازدواج و فوت
  19. اصلاحات و كسورات مربوط به بيمه خدمات درماني
  20. افتتاح حساب و تغيير امضاء كليه واحدهاي تابعه
  21. صدور گواهی حقوق به کارکنان بازنشسته و شاغل جهت دریافت وام از بانک های مختلف

   

   

   

  اداره دفترداري و تنظيم حساب ها :

  1. كنترل سرفصل حسابداري اسناد هزينه‌اي و عامليت ها

  2. تبديل اسناد (موقت بر دائم) و نگهداري(بايگاني)) آن ها

  3. كنترل و اصلاح مغايرت موجود بين دفاتر اعتبارات و تنظيم حساب ها

  4. كنترل و اصلاح مغايرت موجود بين دفاتر صدور چك و تنظيم حساب ها

  5. پويش اسناد از طريق فيزيك اسناد در نرم افزار و اسكن ضمائم و مدارك اسناد مالي

  6. كنترل ضمانت نامه‌هاي بانكي

  7. عمليات مغايرت بانك حساب بين صورتحساب بانك و معين بانك و رفع مغايرت هاي بانكي با صدور اسناد اصلاحي

  8. تهيه صورتحساب ابطال چك هاي بين راهي و واريز آن به خزانه

  9. تهيه گزارشات بدهي‌هاي سنواتي و صدور اسناد حسابداري و اصلاح مانده بستانكار حساب هاي سنواتي

  10. دريافت و استرداد مبالغ سپرده و تمركز آن در خزانه

  11. تهيه صورتحساب نهايي ماهانه پس از انجام اصلاحات

  12. پاسخگويي به درخواست ها و مكاتبات مراجع ذيصلاح نظارتي

  13. بررسي حساب هاي عاملين ذيحساب

  14. تهيه صورتحساب نهايي سنواتي و تهيه تفريغ بودجه كليه حساب هاي جاري، اختصاصي و متفرقه

  15. مغايرت‌گيري تفريغ بودجه با دفاتر وزارت امور اقتصادي و دارائي

  16. نظارت بر عملكرد صدور چك و صدور سند

  17. تهیه گزارش سناما وسنا

  18. تهیه گزارش مطالبات و بدهی ها

   

  اداره اموال :

  1. دريافت صورتحساب هاي اموال رسيده و فرستاده از دستگاه هاي اجرايي مشمول آئين نامه اموال دولتي

  2. دريافت فهرست اموال منقول غير مصرفي دستگاه هاي اجرايي استان كه در اجراي مواد 107 و 108 قانون محاسبات عمومي كشور

  3. دريافت فهرست اموال اماني موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومي كشور

  4. درخواست مجوز فروش اموال اسقاط و مازاد بر نياز دستگاه هاي اجرائي استان( موضوع ماده 112 قانون م . ع. ك)

  5. دريافت فهرست موجودي پايان سال(انبار گرداني) دستگاه هاي اجرائي استان

  6. دريافت صورتجلسه تحويل و تحول بين امناي اموال

  7. رسيدگي به درخواست حذف اموال از دفاتر اموال سازمان ها و ادارات دولتي در سطح استان

  8. نظارت دقيق بر اجراي مواد 38 و 39 آئين نامه اموال دولتي، در خصوص فقدان اموال دولتي به هر علت

  9. دريافت فهرست و مشخصات اموال غير منقول دولت از سازمان ها و ادارات دولتي در سطح استان

  10. دريافت انواع اوراق بهادار از اداره كل اموال و پرداخت آن ها (اوراق ثبتي، تمبر متفرقه، تمبر دادگستري، قبوض سپرده مدل 87 و قبوض 518) به ذيحسابي هاي دستگاه هاي اجرائي استان برابر مقررات مربوط.

  11. نظارت بر اجراي صحيح قانون نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي بر اساس آئين نامه ها، دستوالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط، در دستگاه هاي اجرايي استان.

  12. اعزام بازرس به ادارات و سازمان هاي دولتي در اجراي ماده 106 قانون محاسبات عمومي كشور به منظور بررسي حساب موجودي اموال، نحوه حفظ و حراست اموال دولت و اجراي صحيح مقررات و قوانين مربوط به اموال دولتي.

   

  اداره رسيدگي :

  1. رسيدگي به اسناد مالي هزينه‌اي و تطبيق با قوانين و دستورالعمل‌هاي اجرائي
  2. رسيدگي به اسناد هزينه‌اي عامليت ها و تطبيق با قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوطه
  3. رسيدگي به اسناد تنخواه‌گردان، پيش‌پرداخت ها و علي‌الحساب‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه
  4. رسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقي
  5. ثبت كليه قراردادهاي منعقده در سيستم نرم افزاري
  6. صدور بخشنامه، دستورالعم هاي قانوني و حسابداري جهت عامليت ها و اركان وزارتخانه
  7. پاسخگويي به مراجع نظارتي وزارت متبوع و مستقر در وزارت متبوع
  8. رسيدگي به اسناد پرداختي پرسنلي با آخرين دستورالعمل‌هاي صادره
  9. شركت در جلسات مناقصات
  10. رسيدگي به اسناد پرداختي و تسويه حساب‌هاي دانشجويان بورسيه
  11. بررسي اسناد رفع واخواهي شده اسناد هزينه‌اي معاونت ها
  12. فايل بندي قراردادهاي داروئي و خريد كالا
  13. مطالعه بخشنامه ها، موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی
  14. بحث و مشورت در مورد دستورالعمل ها و موافقت نامه ها در این اداره
  15. پاسخگو بودن به سئوالات و مشکلات واحدهای تابعه توسط تلفن و حضوری
  16. تطبیق پرداخت ها با موافقت نامه های صادره بودجه تفضیلی دانشگاه
  17. رسیدگی و اظهارنظر و اقدام در مورد پرونده هایی که مشکل مالی دارند با نظر مافوق
  18. مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن ها به مقام ذیربط
  19. ابلاغ قوانین و مقررات و تصویب نامه و دستورالعمل ها به واحدهای تحت پوشش
  20. انجام امور مربوط و رفع نقص واخواهی اسناد هزینه که از سوی حسابرسان دیوان محاسبات مورد ایراد قرار می گیرد.
  21. استعلام در مورد فاکتورهایی که نیاز به تعیین قیمت مصوب در قیمت های بازار در پرداخت های اداری باشد.

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها