بازگشت

  اداره کل توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

  اداره کل توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری

  حوزه مدیریت و نگهداشت منابع انسانی در همه دستگاه ها نقش،اهمیت و سهم بسزائی در پیشبرد برنامه ها و توسعه کمی و کیفی وافزایش سطح عملکرد نیروی انسانی شاغل بعنوان سرمایه اصلی و اهرم تخصصی توسعه و موفقیت سازمان ها دارد.

  اداره کل توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری سازمان غذا ودارو متشکل از اداره سرمایه انسانی ، اداره تحول اداری و اداره آموزش و توانمندسازی کارکنان با وجود تمام محدودیت های قانونی، تشکیلاتی و... همواره سعی نموده خدمات مورد نیاز کارکنان در حوزه های مختلف اداری و پرسنلی را به همکاران محترم سازمان درتمام سطوح شغلی با استفاده از تمامی امکانات پرسنلی و بهره گیری از فناوری های بروز و نرم افزاری موجود با کیفیت مورد قبول و جلب رضایت حداکثری ارائه نماید.

  اهم وظایف:

   مهم ترین وظایف وکارکردهای اداره کل توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری سازمان غذا ودارو برمبنای کارکردها و شاخص های عمومی و اختصاصی حوزه های نیروی انسانی در سازمان های دولتی  :

  • ارائه کلیه خدمات اداری و پرسنلی به کارکنان سازمان در تمام سطوح و رسته های شغلی در چارچوب وظایف و مصوبات
  • برنامه ریزی و مدیریت فرایند جذب ،بکارگیری و ورود نیروی انسانی بدو  وحین خدمت
  • جبران خدمات کارکنان و تعیین نظام حقوق و دستمزد در تمام سطوح شغلی
  • برنامه ریزی فرایند خروج از خدمت و بازنشستگی کارکنان
  • تجزیه و تحلیل عوامل شغل و شاغل و تخصیص امتیازات مکتسبه
  • برنامه ریزی ارتقای شغلی، تحصیلی و ... در رتبه ها و طبقات کارکنان
  • آموزش و توانمند سازی کارکنان و برنامه ریزی ارتقای دانش و مهارت آنان
  • برنامه ریزی و کنترل نحوه حضور منظم کارکنان در محل کار
  • برنامه ریزی اصلاح مستمر فرایندهای مورد عمل و استفاده از فناوری های روز اداری
  • برنامه ریزی اعمال تشویقات و تنبیهات اداری مقرر
  • همسوسازی کارکنان جدید با سازمان و فرهنگ سازمانی
  • حفظ و تقویت انگیزه و رضایت شغلی کارکنان
  • ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند با تبدیل و تثبیت وضعیت استخدامی
  • تدوین شاخص های عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی
  • برنامه ریزی برای ارزیابی دوره ای عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد
  • ارائه گزارشات عملکرد در مقاطع سالیانه ویا سایر مقاطع تعیین شده
  • ارائه گزارشات مدیریتی و مورد نیاز به مراجع زیربط
  • تفسیر و تنقیح قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری در حال تصویب یا پیشنهادی
  • نگهداری مستندات گذشته و حال مرتبط با داده های منابع انسانی
  • گسترش همکاری های بین بخشی با سایر حوزه های سازمان
  • اطلاع رسانی و شفاف سازی قوانین و مقررات اداری و استخدامی
  • بررسی و تایید شناسنامه آموزشی کارکنان جهت استفاده از مزایای شغلی (ارتقاء شغلی و .....)
  • نوآوری و خلاقیت و بهره گیری از روش های نوین آموزش جهت اجرای دوره های آموزشی
  • برنامه ریزی و نظارت بر نیازسنجی آموزشی کارکنان و تعیین دوره های آموزشی موردنیاز با توجه به تحلیل سازمانی شغلی و فردی هر یک از کارکنان

  اهداف و مأموريت‌ ها:

  1. برنامه ريزي جذب، بكارگيري و انتصاب نيروي انساني در چارچوب مقررات و آيين نامه‌هاي مربوط و در راستاي مأموريت‌هاي سازماني با توجه به اعتبارات مصوب
  2. اجراي قوانين، مقررات، تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌هاي اجرايي، دستورالعمل‌هاي مصوب ابلاغي از سوي مراجع ذيصلاح
  3. تجزيه‌، تحليل و تنظيم آهنگ دوام نيروي انساني بر اساس اطلاعات و آمار، سياست‌ها و ماموريت‌هاي سازماني
  4. ايجاد زمينه استفاده از كليه ظرفيت هاي قانوني جهت ارتقاء و اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد و برنامه ريزي به منظور ارتقاء سطح رفاهي و معيشتي كاركنان سازمان
  5. ارائه خدمات مربوط به بيمه و بازنشستگي كاركنان
  6. اجراي ضوابط و مقررات مربوط به ايثارگران
  7. ارتقاء سيستم‌هاي مكانيزه اداري جهت بهبود فرآيند اجرا و تسريع، دقت، شفافيت و اطلاع‌رساني به پرسنل و اخذ گزارشات مديريتي جهت برنامه‌ريزي نيروي انساني
  8. حفظ و نگهداري پرونده‌هاي كاركنان مطابق مقررات و اصول بايگاني
  9. افزایش کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات از طریق توسعه بینش، دانش و مهارت های متصدیان مشاغل
  10. توانمندسازی کارکنان از طریق متناسب ساختن دانش و مهارت های آن ها با وظایف جدید و ایجاد روحیه علمی و تحقیقاتی

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها