بازگشت

  فراخوان مشارکت شرکت های ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در حوزه تجهیزات پزشکی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

  فراخوان مشارکت شرکت های ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در حوزه تجهیزات پزشکی

  اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی در نظر دارد بمنظور تسریع امور و فرآیندهای مرتبط با این اداره کل از توان و تخصص شرکت های ممیزی سیستم مدیریت کیفیت و بازرسی GMP  در خصوص ممیزی شرکت های تجهیزات پزشکی تولید داخل و شرکت های وارداتی استفاده نماید . لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های معتبر فعال در زمینه خدمات مذکور دعوت بعمل می آید مستندات و سوابق کاری مرتبط را  به منظور بررسی و تایید صلاحیت متقاضیان در قالب لوح فشرده طی نامه رسمی به دبیرخانه اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی ارائه نمایند. لازم به ذکر است تایید صلاحیت متقاضیان مطابق با الزامات استاندارد ISO 17021 ارزیابی می گردد و شرکت های تایید صلاحیت شده مجاز به ارائه خدمات مشاوره وتهیه تکنیکال فایل نمی باشند.  

  مدارک و مستندات مورد نیاز پیوست متن فراخوان می باشد. .همچنین مدارک مذکور در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی در بخش تحقیق و توسعه / تایید صلاحیت شرکت های CB / الزامات شرکت های CB قابل مشاهده می باشد.

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها