بازگشت

  ضابطه صدور مجوز توزیع فراورده های بیولوژیک

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

  شماره نامه:665/6237      تاریخ :1395/01/25

  مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای دارویی

  موضوع:ضابطه صدور مجوز توزیع فراورده های بیولوژیک

  با سلام و احترام؛

  به پیوست ضابطه صدور مجوز توزیع فراورده های بیولوژیک و ضمائم مربوطه به منظور استحضار و بهره برداری ارسال می گردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ، این ضابطه ملاک اقدام در این خصوص بوده و ضوابط قبلی ملغی خواهند بود.

   

  دکتر اکبر عبداللهی اصل – مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها