بازگشت

    جمع آوری از سطح عرضه دیفن هیدرامین الحاوی

    دانلود فایل

    تاریخ آخرین بروز رسانییکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴

    کلیه شرکتهای توزیع کننده دارو

    موضوع :جمع آوری از سطح عرضه دیفن هیدرامین الحاوی

    سلام علیکم؛

    باتوجه به به نامه 137315/665 تاریخ 28/09/1394ادار ه کل ارزیابی دارو و  مواد مخدر فرآورده شربت دیفن هیدرامین  ساخت شرکت داروسازی الحاوی  به شماره سری ساخت 0020294  و تاریخ انقضای 4/2019 به علت  وجود ذرات خارجی در شربت ریکال گردید  ، لذا مقتضی است نسبت به جمع آوری محصول از سطح عرضه  ظرف مدت 2 تا 6 هفته اقدام به عمل آید .

     

    سازمان غذا و دارو

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها