بازگشت

  نحوه ی ارزیابی اجرای دستورالعمل ME

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

  دستورالعمل اجرایی نحوه ی ارزیابی اجرای دستورالعمل ME در

  بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی کشور

   

   هدف

  این دستورالعمل با هدف یکسان سازی در برنامه ارزیابی ارتقاء استانداردهای ایمنی دارویی در بیمارستانها، همچنین تبیین نمره امتیازدهی به سوالات چک لیست ارزیابی تدوین شده است.

   

  1. دامنه عملکرد

  این دستورالعمل برای کلیه ارزیابان بخش مراقبت های دارویی در دانشگاه های سراسر کشور کاربرد دارد.

  1. مسئولیت

  ارزیابان دانشگاهها  در حوزه معاونت غذا ودارو مسئول اجرا و واحد مدیریت داروخانه های بیمارستانی ناظر بر حسن اجرای آن می باشند.

  1. ملاک های مورد استفاده در ارزیابی

  الف-تدوین و ابلاغدستورالعمل ME

  ب- مستندات آموزش دستورالعمل بند الف

  به استناد قوانین ومقررات مصوب وابلاغ شده در خصوص ارزیابی ونظارت ارتقاء استانداردهای ایمنی دارویی در بیمارستان باید حداقل یکبار در سال نسبت به ارزیابی ادواری یا انجام برنامه های ارزیابی ابلاغ شده از سوی واحد مدیریت داروخانه های بیمارستانی اقدام گردد.

   

  1. نتایج ارزیابی

  پس از امتیازدهی هر ملاک ارزیابی و شاخص اندازه گیری مجموع امتیاز محاسبه شده و سپس در سطوح دانشگاه تعریف شدهورتبه هر بیمارستان دانشگاه تبیین و رده بندی انجام خواهد شد.

  1. مستندات

  - ارائه دستورالعمل ME

  - گواهی آموزش

  - نمونه فرم پر شده ME از پرونده

  عامل: امور دارویی بیمارستان­ها

  ملاک: ارتقاء استاندارد­های ایمنی دارویی

  ردیف 13

  نشانگر:اجرای دستورالعمل ME

   

  ×100

  نحوه محاسبه:

  تعداد بیمارستان­هایی که در آن­ها فرم ME در پرونده بیمار موجود و تکمیل است

             تعداد کل بیمارستان­های تحت پوشش دانشگاه

   

  0

  شاخص اندازه گیری

  کمتر از 50 درصد

  25

  بین 50 تا 70 درصد

  50

  بین 70 تا 90 درصد

  75

  90 درصد و بیشتر

  100

  بین 70 تا 90 درصد

  استاندارد

  (مطلوبیت)

  نمونه فرم پر شده ME از پرونده

  گواهی آموزش

  مستندات

  2

  وزن

  عمومی

  نوع شاخص

                 20                     امتیاز کسب شده

  امتیاز ملاک

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها