بازگشت

  ابلاغ دستورالعمل درخصوص اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده 20

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

  معاونت محترم غذا و دارو  سراسر کشور

  موضوع:ابلاغ دستورالعمل درخصوص اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده 20

  شماره : 116123/665 تاریخ : 16/08/1394

  سلام علیکم؛

     با احترام،  به پیوست یک نسخه "دستورالعمل درخصوص اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده 20 " جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. این دستورالعمل به منظور رسیدگی به شکایت متقاضیان دارای پرونده مطروحه در کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تدوین گردیده است و از تاریخ ابلاغ نسبت به اطلاع رسانی و اجرا آن اقدام لازم بعمل آید.

   

  دکتر مهدی پیر صالحی مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

   

   

   

  عنوان

  دستورالعمل درخصوص اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده 20

  شماره ویرایش

  -

  تاریخ شروع

  5/8/1394

  تاریخ تدوین ویرایش

  -

  تاریخ اعتبار

                        1/1/1396

   

   

   

   

  دستورالعمل درخصوص اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده 20

   

  عنوان

  تهیه کننده

  تایید کننده

  تصویب کننده

  سمت

  نام

  مشاورمدیرکل و رئیس اداره امور داروخانه ها، توزیع،

  مواد و داروهای تحت کنترل

  دکتر سعداله پرویزی

  مشاورمدیرکل و رئیس اداره امور داروخانه ها، توزیع،

  مواد و داروهای تحت کنترل

  دکتر سعداله پرویزی

  مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

  دکتر مهدی پیرصالحی

   

   

   

  مقدمه : این دستورالعمل به منظور رسیدگی به شکایات متقاضیان دارای پرونده مطروحه در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تدوین شده است.

  1 - كميسيون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکتهای توزيع کننده دارو موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مستقر در سازمان غذا و دارو (كميسيون مركز) و معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي مربوطه (كميسيون دانشگاه) مستقر است.

  2-  درصورتیکه یکی از ذینفعان پرونده به مصوبه کمیسیون دانشگاه معترض گردد نحوه رسیدگی به اعتراض نامبرده به شرح ذیل
  می باشد:

  1-2- متقاضی معترض به رای کمیسیون دانشگاه موظف است حداکثر 15 روز کاری از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به ایشان از سوی دانشگاه اعتراض خود را با ذکر مستندات قانونی (طبق فرم پیوست شماره 1) جهت رسیدگی و بررسی مجدد در دبیرخانه معاونت غذا و دارو دانشگاه به ثبت برساند.

  2-2- از زمان ثبت اعتراض در دبیرخانه معاونت غذا و دارو، دانشگاه موظف است در اولین کمیسیون بعدی اعتراض متقاضی را بررسی و به آن پاسخ دهد.

  3-2- درصورت عدم رضایت متقاضی از نتیجه بررسی مجدد اعلام رای کمیسیون، متقاضی می تواند اعتراض خود را
  (طبق فرم پیوست شماره 2) منضم به اعلام رای کمیسیون دانشگاه در دبیرخانه سازمان غذا و دارو به نام اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ثبت نماید.

  4-2- اداره کل نظارت بر امور دارو موظف است حداکثر طی 30 روز کاری اعتراض متقاضی را با حضور نماینده دانشگاه مربوطه در کمیسیون مرکز بررسی و نتیجه را بصورت مکتوب به متقاضی اعلام نماید. در صورتیکه نتیجه بررسی کمیسیون مرکز به نفع متقاضی باشد دانشگاه موظف است حداکثر طی 15 روز کاری از دریافت نظر مکتوب کمیسیون مرکز نسبت به اصلاح رای قبلی خود و ابلاغ رای اصلاح شده به متقاضی اقدام نماید

   

   

  ********************************************************************

   

  • (پیوست 1)

  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ------------

  اینجانب ------------ نسبت به رأی کمیسیون قانونی ماده 20 دانشگاه که طی نامه  شماره ------------ تاریخ ------------ درخصوص ------------ ------ابلاغ گردیده با توجه به مستندات قانونی -----------------مراتب اعتراض خود را اعلام می دارم. لذا خواهشمند است موضوع بررسی و از نتیجه اینجانب را مطلع نمایید.

  مدارک وابلاغیه کمیسیون دانشگاه فوق الذکر به پیوست می باشد.

  توضیحات------------------------

  امضاء متقاضی

   

   

  ********************************************************************

  • (پیوست 2)

  مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر 

  اینجانب ------------ نسبت به رأی کمیسیون قانونی ماده 20 دانشگاه به شماره ------------ تاریخ ------------ درخصوص ------------ با توجه به مستندات قانونی ------------مراتب اعتراض خود را اعلام می دارم. لذا خواهشمند است موضوع بررسی و از نتیجه اینجانب را مطلع نمایید.

  مدارک و ابلاغیه کمیسیون دانشگاه فوق الذکر به پیوست می باشد.

  توضیحات------------------------

  امضاء متقاضی

   

   

   

   

   

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها