بازگشت

  اطلاعیه شماره 2 اروهای تک نسخه ای

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

  "اطلاعیه شماره دو داروهاي تک نسخهاي"

   

  در راستای اجرای مفاد "ضابطه نحوه تأیید داروهاي تک نسخه‌اي" که از تاریخ 21/11/1393 از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ و اجرا گردیده است، به اطلاع کلیه پزشکان و شرکت‌های متقاضی داروهای تک نسخه‌‌ای می‌رساند، تعداد داروهای تک نسخه‌ای قابل تأیید برای هر بیمار با در نظر گرفتن تعداد درج شده در نسخه پزشک بوده و با توجه به پروتکل درمانی بیماری مربوطه، حداکثر جهت مصرف سه ماه برای هر بیمار قابل بررسی و تأیید خواهد بود. بدیهی است در صورت صلاحدید پزشک جهت ادامه درمان با داروی درخواستی، ارائه اصل نسخه و تعهد نامه جدید الزامی می‌باشد.

  شایان ذکر است از تاریخ 01/08/ 1394 بررسی نسخ و فرم درخواست داروهای تک نسخه‌ای توسط شورای بررسی و   تدوین داروهای ایران، بر اساس موارد ذکر شده انجام خواهد شد.

          

             

                                                                                           دبیرخانه شوراي بررسی و تدوین داروهاي ایران

                                                                                                                   سازمان غذا و دارو

                                                                                                      وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها