بازگشت

  دستورالعمل نحوه بررسي و تأييد گواهي بهداشت محصولات فرآيند شده و مواد اوليه غذايي و آشاميدني وارداتی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

   

  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

     دستورالعمل نحوه بررسي و تأييد گواهي بهداشت محصولات فرآيند شده و مواد اوليه غذايي و آشاميدني وارداتی

  کد مدرک:SP-Pr-1394-0026

  تاریخ صدور:23/3/94

  شماره بازنگری:-

  تاريخ بازنگري:-

   صفحه 1 از6

   

   

  1. هدف

  اين دستورالعمل جهت يکسان سازي نحوه بررسي و تأييد گواهي بهداشت مرتبط با محموله هاي وارداتي و گواهی بهداشت مدت دار تدوين گرديده است و در کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی مورخ 11/7/94 با شماره 29905/688/د تصویب گردید.

   

  1. دامنه کاربرد

  اين دستورالعمل جهت بررسي و تأييد گواهي بهداشت مدت دار و مرتبط با محموله توسط کارشناسان اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده­های غذایی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد لازم به ذکر است گواهی بهداشت مرتبط با محموله توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تفویض اختیار شده  نیز مورد بررسی قرار می­گیرد.

   

  1. مسئوليت اجرايي

  مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده کارشناسان اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده­های غذایی و آرایشی و بهداشتی و کارشناسان  معاونت غذا و دارو دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تفویض اختیار شده بوده و مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده­های غذایی، آرایشی و بهداشتی و معاونین غذا و دارو دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور ناظر بر حسن اجراي آن مي­باشند.

   

  1. تعاريف

  4-1- گواهي بهداشت

  مدرکی است که به منزله تضمين سلامت محصولات وارداتي بوده و بايد توسط مقامات ذيصلاح بهداشتي در کشور مبدأ صادر و توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن کشور تأييد گردد.

  تذکر- در صورتيکه گواهي بهداشت توسط واحد توليدي صادر گردد لازم است گواهی مذکور توسط مرجع ذیصلاح بهداشتی کشور مبداء تائید و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران گردد.

  درخصوص محصولات پلیمری بدون نیاز به ثبت منبع با توجه به رای کمیته فنی و قانونی به شماره 15457/688/د مورخ 24/5/94 در صورت عدم امکان ارائه گواهی بهداشت از طرف مقام ذیصلاح بهداشتی برابر ضابطه مقرر گردید مستندات به شرح ذیل بعنوان گواهی بهداشت تلقی گردد:

  1. اعلام شرکت تولیدی خارجی مبنی بر عدم وجود مرجع ارائه دهنده گواهی بهداشت و تقبل مسئولیت بهداشتی محصول تولیدی و ارائه نتایج آزمون و تائید آن توسط مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو یا    آزمایشگاه های همکار مورد تائید سازمان غذا و دارو
  2. با پذیرش مسئولیت سلامت کالا توسط شرکت وارد کننده شامل مسئول فنی و مدیر عامل

  یادآوری1- درصورتیکه مرجع ذیصلاح بهداشتی ذکر کند گواهی بدون در نظر گرفتن مندرجات آن یا صرفا امضا  مورد تائید است، گواهی مذکور مورد قبول نمی باشد.

  یادآوری2- در خصوص آن گروه از محصولات پلیمری که ثبت منبع و محصول شده اند و دارای پروانه بهداشتی معتبر می باشند، درصورت ارائه مدارک مورد تائید فوق الذکر و منوط به تقبل مسئولیت کالا موارد فوق الذکر تائید و به مدت یکسال قابل قبول می باشد.

   

  1. انواع گواهي بهداشت

  5-1- گواهي بهداشت مدت دار - اين گواهي در خصوص محصولاتي قابل قبول است که داراي پروانه بهداشتي ورود از وزارت بهداشت بوده و به تأييد اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده­های غذایی، آرایشی و بهداشتی رسيده باشد و مدت اعتبار آن از زمان صدور گواهي بهداشت حداکثر يکسال و صرفا در زمان اعتبار پروانه بهداشتی ورود مي­باشد.

  5-2- گواهي بهداشت مرتبط با محموله - اين گواهي صرفاً مرتبط با محموله مورد ترخيص بوده و بايد توسط مقامات ذيصلاح بهداشتي در کشور مبدأ صادر و توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن کشور تأييد گردد و براي محموله­هاي ديگر فاقد اعتبار مي­باشد.

   

  1. مراحل اجراء

  6-1-  نحوه بررسي و تأييد گواهي بهداشت مدت دار

  6-1-1-  مدارک مورد نياز

  • درخواست شرکت واردکننده
  • اصل گواهي بهداشت صادر شده مطابق با پيوست شماره 1
  • تصوير پروانه بهداشتي ورود معتبر برای اقلام مندرج در گواهي بهداشت
  • تصویر برابر اصل شده نامه نمایندگی انحصاری شرکت  تولید کننده خارجی با تائید اتاق بازرگانی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبداء و  اداره سجلات وزارت امور خارجه
  • اعلام شرکت تولیدی خارجی مبنی بر عدم وجود مرجع ارائه دهنده گواهی بهداشت و تقبل مسئولیت بهداشتی محصول تولیدی و ارائه نتایج آزمون و تائید آن توسط مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو یا آزمایشگاه های همکار مورد تائید این سازمان (صرفا" برای محصولات پلیمری)
  • با پذیرش مسئولیت سلامت کالا توسط شرکت وارد کننده شامل مسئول فنی و مدیر عامل (صرفا" برای محصولات پلیمری)

   

  6-1-2- نحوه صدور

  •  مطابقت مندرجات گواهي بهداشت با پيوست شماره 1 توسط کارشناس و تأييد آن 
  • تأييد و مطابقت اقلام مندرج در گواهي بهداشت و پروانه هاي بهداشتي ورود
  • درج عبارت "اين گواهي بهداشت مطابق با مدرک FB/F-048 جهت محصول/ محصولات مندرج در گواهي بهداشت (به جزء) ......................... تا تاريخ ...................... مورد تأييد بوده و در طول مدت اعتبار پروانه بهداشتي ورود و در زمان ورود کالا مي تواند جايگزين گواهي بهداشت مرتبط با کالا باشد" بر روي اصل و تصویر گواهي بهداشت و تائید آن توسط مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی الزامی       می باشد.
  •  پس از طي مراحل اداري اصل گواهي بهداشت همراه نامه و ممهور شده به متقاضي تحويل و ساير مستندات بايگاني مي­گردد.

   

  6-2- نحوه بررسي و تأييد گواهي بهداشت مرتبط با محموله

  اين گواهي بهداشت در زمان ورود کالا به کشور به همراه ساير مدارک ترخيص بايد توسط متقاضي ارائه گردد (بجز اقلامي که داراي گواهي بهداشت مدت دار معتبر و مورد تأييد اداره کل نظارت باشند) و پس از بررسی و مطابقت مندرجات گواهي بهداشت با پيوست شماره 2 توسط کارشناس و تأييد آن  درج عبارت "گواهي بهداشت صرفاً براي اين محموله مورد تأييد است" توسط کارشناس پاراف مي گردد.

   

  تبصره 1- به استناد بند 3 ماده 23 دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و       مکمل های غذایی رژیمی به شماره 8038/د  مورخ 19/11/1387 از دومین محموله وارد شده گواهی بهداشت قابلیت مصرف در کشور مبداء صادره و یا تائید شده توسط مقام ذیصلاح کشور تولید کننده در طول مدت اعتبار پروانه بهداشتی ورود نیازی به تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبداء را ندارد.

  تبصره 2- در خصوص گواهي بهداشت هاي مرتبط با محموله، ارتباط گواهي بهداشت با محموله با درج شماره و تاريخ فاکتور يا بارنامه و یا LC و ... مشخص شده و مورد تأييد می باشد.

  تبصره3- درخصوص محصولات پلیمری مطابق با مفاد بند 4-1 اقدام لازم صورت پذیرد.

   

   

   

  پیوست شماره 1                           موارد مندرج در متن گواهی بهداشت مدت دار                        کد مدرک:SP- Fo- 1394- 0123

   

   

   

   

   

   

   

  • No   of certificate:
  • Date of issue: ( DD/MM/YYYY)
  • Validation : one year
  • Name of Manufacturer:
  • Address of Manufacturer:
  • Name of Representative in IRAN:

   

  • Name of Product(s):
  • Brand Name:
  • Type & Grade of packaging:
  • Iranian Ministry of Health Register No:

   

  • We Certify that the product(s) is/are exported during the date (From …… to………) is fit for human consumption and will not be harmful for human health.

   

  • This product(s) is/are free from:
  •  
  •  
  •  

  d. others

   

   

   

   

   

   

  پیوست شماره 2                      موارد مندرج در متن گواهی بهداشت مرتبط با محموله                  کد مدرک:SP- Fo- 1394- 0124 

   

   

   

   

   

  • No  of Certificate:
  • Date Of Issue : (DD/MM/YYYY)
  • Name Of Manufacturer:
  • Address of Manufacturer:
  • Invoice No and date/LC/weight/BL No/…

   

  • Name of Product (S):
  • Brand Name:
  • Type & Grade Of Packaging:

   

  • We Certify that the exported product (s) is/are Fit for human consumption and will not be harmful for human health

   

  • This Product(s) is/are free from:
  •  
  •  
  •  

  d. others

   

   

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها