بازگشت

  دستورالعمل نحوه بررسی گواهی فروش آزاد جهت واردات محصولات فرآیند شده و مواد اولیه غذایی و آشامیدنی -

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

   

  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

  دستورالعمل نحوه بررسی گواهی فروش آزاد جهت واردات محصولات فرآیند شده و مواد اولیه غذایی و آشامیدنی

  کد مدرک:SP- Pr- 1394- 0025

  تاریخ صدور:30/6/1388

  شماره بازنگری:1

  تاريخ بازنگري:23/3/1394

   صفحه 1 از3

   

   

   

  1. هدف

          اين دستور العمل به منظور يکسان سازي نحوه بررسی گواهی فروش آزاد به منظور صدور پروانه بهداشتي ورود مواد اوليه و مواد فرآيند شده غذایی و آشامیدنی تدوين گرديده است.

   

  1. دامنه کاربرد

         اين دستورالعمل براي استفاده کارشناسان اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذايي، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد.

   

  1. مسئوليت  اجرایی

          مسئوليت اجراي اين دستور العمل بر عهده کارشناسان اداره نظارت و ارزیابی فرآورده­های غذايي، آشاميدني و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده­های غذایی ، آرایشی و بهداشتی است.

   

  1. گواهی فروش آزاد

         مدرکی است صادره یا تایید شده توسط سازمانهای دولتی ذیصلاح کشور مبدأ (مقام بهداشتی،کشاورزی، دامپزشکی، بازرگانی، شهرداری و ... ) که در متن آن به این مطلب که"محصولات مذکور با نامهای تجاری اعلام شده بدون هیچگونه محدودیتی در کشور تولید کننده (مبدأ) به فروش می رسند" اشاره شده است.

   

  4-1- گواهی مذکور می بایست شامل موارد ذیل باشد:

  1. نام کشور تولیدکننده
  2. نام کارخانه تولیدکننده
  3. نام محصول
  4. نام تجاری
  5. نام تجاری فرعی ((sub brand در صورت وجود

  تذکر1- در خصوص مواد اولیه در صورتیکه فاقد نام تجاری باشند، ذکر عنوان نام تجاری الزامی نیست.

   

  1.  علاوه بر موسسات دولتی صادر کننده، گواهی مذکور می تواند به شرح ذیل نیز صادر گردد:
   1. توسط کارخانه تولیدکننده
   2. توسط شرکت های ذینفع و صاحب نام تجاری Brand Holder)) مشروط به اینکه مراجع ذیصلاح قانونی کشوری که صاحب نام تجاری در آن واقع شده است، مالکیت نام تجاری را جهت آن موسسه تایید نمایند.
   3. درخصوص نمایندگان توزیع، گواهی فروش آزاد می­تواند توسط کشورهایی که نمایندگان توزیع در آن مستقر
     می­باشند، صادر و به تائید مقامات ذیصلاح آن کشور برسد. ضمناً ارتباط منطقی بین تولیدکننده و توزیع کننده نیز باید به تائید اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی رسیده باشد.

  تبصره1- گواهی فروش آزاد ارائه شده توسط شرکت از کشور مبدا می تواند در زمان بازدید توسط کارشناسان بازدید کننده یا شرکتهای بازرسی بین المللی بازدید کننده از کارخانه تولیدی نیز تایید گردد.

  تبصره2 - متن گواهی فروش آزاد صادره توسط کارخانه تولیدکننده یا صاحب نام تجاری باید به تایید مقام ذیصلاح کشور مبدا رسیده باشد.

  تبصره3- ارائه گواهی فروش آزاد معتبر و مورد تایید اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی جهت ثبت محصول جدید یا نام تجاری جدید در زمان درخواست (افزایش محصول یا نام تجاری جدید) الزامی است و در گواهی مذکور باید به نام تجاری جدید و نام محصول اشاره شود.

  تبصره4- گواهی فروش آزاد از زمان صدور، دارای سه سال اعتبار برای اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و  بهداشتی  بوده و پس از آن ارائه گواهی جدید الزامی است .

  تبصره5- گواهی فروش آزاد می­بایست ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (تولید کننده) باشد.

   

  تبصره6- در خصوص گواهی فروش آزاد دیداری، دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی فروش آزاد دیداری محصولات فرایند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی با کد مدرک: SP- Pr- 1394- 0028 مستند و ابلاغ گردیده است.

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها