بازگشت

  معرفی بخش داروهاي گياهي

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

  مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو

  آزمايشگاه كنترل داروهای گیاهی و مکمل ها

  • بخش داروهاي گياهي :

     يكي از زير مجموعه‌هاي" آزمايشگاه كنترل داروهای گیاهی و مکمل ها" مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو بوده و مسئول كنترل كيفيت نمونه های دریافتی از اداره کل داروهای طبیعی و مکمل سازمان غذا و دارو میباشد.

   انواع نمونه های قابل آزمایش در این بخش عبارتند از: گياهان دارويي بسته‌بندي شده، انواع عصاره‌ گیاهی (مایع و جامد) ، اسانسهای طبیعی ،مکملهای گیاهی و كليه اشكال دارويي گياهي شامل: قرص ،کپسول ،کرم ، پماد ،َ قطره و شربت .

   نمونه ها توسط شركتها ی توليدي داخل یا خارج ازكشور توليد‌ گردیده و در مقاطع مختلف : اخذ پروانه ساخت، مجوز واردات،  PMQC، نمونه‌برداري ادواري و تمديد پروانه، جهت انجام آزمايش به این آزمايشگاه ارائه مي‌گردند.

  • ‌پرسنل :
  • دكتر سهیلا حقگو ( .Ph.D ) ، رئیس آزمایشگاه كنترل داروهای گیاهی و مکملها
  •  دكتر حميرا زاهدي، (Pharm.D.) کارشناس بخش داروهای گیاهی
  • رئوس فعاليتهاي بخش:
  • بررسی و ارزیابی پرونده وکلیه مدارک کنترل کیفیت که همراه با نمونه (فرآورده‌ها و داروهاي گياهي ) به این آزمایشگاه ارائه میگردند
  • آزمايشهاي گياهشناسي شامل آزمونهاي ميكروسكوپي و ماكروسكوپي
  • كنترل های فيزيكو شيميايي، تستهاي شناسايي و آزمايشهاي تعيين مقدار. با استفاده از روشهاي مختلف شيميايي و دستگاهي (نظیراسپكتروفتومتري UV-Vis، TLC ، GC و HPLC)
  • تهيه و تدوين فرمها، دستورالعمل ها و آيين‌نامه‌هاي لازم برای شركتها ی توليد كننده فراورده‌ها و داروهاي گياهي در ارتباط با GLP ، نحوه انجام آزمایشها ، تهیه گزارش و  تدوین مدارک مرتبط با کنترل کیفیت
  • تدوين و بازنگری روشهاي كار استاندارد (SOP)  برای انجام کلیه آزمايشهاي كنترل کیفیت فرآورده‌ها و داروهاي گياهي
  • راهنمايي و مشاوره با مسئولين و پرسنل شاغل در آزمايشگاه كنترل شركتها در زمينه امور مرتبط با كنترل فراورده‌ها و داروهاي گياهي
  • آموزش به دانشجویان ،کارآموزان وکارشناسان شاغل درصنایع و حوزه های مربوط
  • بازرسیGLP ازآزمایشگاههای کنترل شرکتهای تولیدی جهت ارتقائ سطح کیفی آنها و در راستای دریافت گواهی های معتبر از سازمان غذا و دارو
  • اشتراك و همكاري در انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي داخل سازمانی یا همکاری با دانشگاهها و ساير مراكز علمي _ پژوهشي
  • همكاري با سازمانهاي ملي نظير مؤسسه استاندارد و سازمانهاي بين‌الملي مانندWHO در زمينه تهيه و تدوين پروتكل و آيين‌نامه‌هاي مربوط به كنترل گياهان دارويي و فراورده‌هاي گياهي

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها