بازگشت

  فرم معرفی کارشناس به شرکتهای داخلی جهت بازدید GMP از شرکتهای داروسازی خارج از کشور و انجام سفر

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

  فرم معرفی کارشناس به شرکتهای داخلی جهت بازدید GMP از شرکتهای داروسازی خارج از کشور و انجام سفر

  اداره نظارت بر مواد و داروهای تحت کنترل

  مدیر عامل محترم شرکت ......................................

  با سلام  و احترام

  بازگشت به نامه شماره ....................... مورخ ..................... مبنی بر درخواست بازدید کارشناسی GMP از خط تولید مواد اولیه / محصول نهایی ..................... شرکت ......................................کشور بدینوسیله خانم دکتر /آقای دکتر .................کارشناس /کارشناسان این اداره و مرکز مرجع آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو جهت انجام بازدید مذکور به مدت .................روز معرفی می گردند.

  ضمنا رعایت نکات ذیل ضروری می باشد .

  1. ارائه اطلاعات کامل S.M.F و CTD اقلام مورد نظر 10 روز قبل از انجام سفر
   1. هماهنگی جهت بازدید GMP در حین بررسی CTD انجام شود.
   2. خط فعال بوده و کلیه مدارک مورد نیاز به زبان انگلیسی باشد
  1. قطعی بودن انجام سفر یا عدم انجام آن و تاریخ انجام دقیق انجام آن 15 روز قبل از انجام سفر به اطلاع این اداره رسانده شود.
  2. هماهنگی لازم جهت در اختیار قرار دادن اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای تکمیل گزارش بازدید کارشناسی با شرکت مورد بازدید قبل از سفر انجام گیرد.
  3. مقتضی است کلیه امور مربوط به سفر از جمله تحویل گرفتن گذرنامه کارشناسان برای اخذ روادید ، تهیه بلیط و سایر موارد با هماهنگی رئیس اداره صورت پذیرد.
  4. حضور در جلسه هماهنگی حداقل یک هفته قبل از سفر جهت ارائه یک سری مستندات و توضیحات مرتبط الزامی است .
  5.  

  مدیر کل نظارت و ارزیابی بر دارو و مواد مخدر

  رونوشت :

  • رییس اداره مواد و داروهای تحت کنترل به انضمام اصل سوابق
  • معاون فنی اداره کل نظارت و ارزیابی بر دارو و مواد مخدر
  • کارشناسان نامبرده جهت اطلاع

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها