بازگشت

  فرم درخواست تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه های همکار ، مجاز و مجاز تولیدی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵

   

   

  فرم درخواست تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه های همکار، مجاز و همکار تولیدی

   کنترل مواد اولیه و فرآورده های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، بیولوژیک، تجهیزات و ملزومات پزشکی

   

  نوع درخواست :           همکار   š           مجاز     š           مجاز تولیدی    š

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:         مواد اولیه š            محصول نهایی  š

  الف : مشخصات مؤسس        

  š شخصیت حقوقی

  š  شخصیت حقیقی

  نام شرکت:

   

   

  نام و نام خانوادگی:

   

  شماره ثبت:

   

  شماره شناسنامه:

   

  صادره از:

  حوزه فعالیت:

   

  شناسه ملی:

   

  نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

   

  رشته تحصیلی:

   

  نشانی:

   

  مقطع تحصیلی:

   

  تلفن ثابت:

   

  نشانی:

   

  تلفن همراه :

   

  تلفن همراه:

   

  نمابر:

   

  نمابر:

   

  ب: مشخصات مسئول فنی

  نام و نام خانوادگی:

   

  شناسه ملی:

   

  تاریخ تولد:

   

  شماره شناسنامه:

   

  صادره از:

   

  تلفن همراه:

   

  نشانی محل کار:

   

  تلفن محل کار / نمابر:

   

  نشانی محل سکونت:

   

  تلفن محل سکونت:

   

  سوابق تحصیلی

  رشته تحصیلی

  مقطع تحصیلی

  محل تحصیل

  سال اخذ مدرک

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  سوابق کاری

  محل فعالیت

  سمت

  تاریخ شروع

  تاریخ خاتمه

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  دامنه های مورد درخواست شامل پیوست 1 ، پیوست 2 ، پیوست 3 /الف ، پیوست 3 /ب□، پیوست 4 و پیوست 5 می باشد.

                       
   

   


  پیوست 1

   

  لطفاً آزمایشگاه مورد درخواست و دامنه عملکرد مرتبط را در زمینه مواد و فراورده های غذایی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی علامت بزنید:

  5 آزمایشگاههای کنترل مواد و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی (فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی )

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- شیر و فرآورده های لبنی ⃝

  5- میوه و سبزی ها و فرآورده های آن  ⃝

  9- بافت شناسی فرآورده های گوشتی ⃝

  2-  گوشت و فرآورده های بر پایه گوشت  ⃝

  6- نوشیدنی، دم کردنی و آب معدنی ⃝

  10- شیمی مواد اولیه ⃝

  3- غلات،حبوبات و فرآورده های آن  ⃝

  7- روغن، چربی،کره و مارگارین ⃝

   

  4- کمپوت و کنسرو ⃝

  8- ادویه و چاشنی ها ⃝

   

         
   

   

  5 آزمایشگاههای کنترل مکمل های تغذیه ای

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- کنترل فیزیکو شیمیایی  ⃝

  2- کنترل میکروبیولوژی⃝

  3- کنترل آلاینده ها (فلزات سنگین)⃝

   

   

  5 آزمایشگاههای کنترل مواد و فرآورده های تراریخته

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  • شناسایی فرآورده های تراریخته (تشخیص کیفی) در: 

  1- غلات و فرآورده های آن  ⃝

  2- حبوبات و فرآورده های آن  ⃝

   3- روغن  ⃝

   

  4- فرآورده های گوشتی  ⃝

  5- فرآورده های لبنی  ⃝

   6- دانه های روغنی  ⃝

   

  • تعیین مقدار تراریختگی (تشخیص کمی) در: 

  1- غلات و فرآورده های آن  ⃝

  2- حبوبات و فرآورده های آن   ⃝

  3- روغن  ⃝

   

  4- فرآورده های گوشتی  ⃝

  5- فرآورده های لبنی  ⃝

  6-دانه های روغنی  ⃝

           
   

   

  5 آزمایشگاههای تخصصی مواد اولیه  و جانبی غذایی،آرایشی و بهداشتی

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- مواد اولیه و جانبی غذایی- کنترل فیزیکوشیمیایی ⃝     کنترل میکروبیولوژی ⃝

  2- مواد اولیه و جانبی مکمل-کنترل فیزیکوشیمیایی ⃝      کنترل میکروبیولوژی ⃝

   3- مواد اولیه و جانبی آرایشی و بهداشتی- کنترل فیزیکوشیمیایی ⃝     کنترل میکروبیولوژی ⃝

   

   

  5 آزمایشگاههای کنترل مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- کنترل فیزیکو شیمیایی  ⃝

  2- کنترل میکروبیولوژی   ⃝        

    3- ایمنی و عدم حساسیت  ⃝

   

   


  پیوست 2

   

  لطفاً آزمایشگاه مورد درخواست و دامنه عملکرد مرتبط را در زمینه مواد و فراورده های دارویی، بیولوژیک وگیاهان طبیعی و سنتی علامت بزنید:

  5 آزمایشگاههای کنترل مواد و فرآورده های دارویی

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- کنترل فیزیکو شیمیایی  ⃝

  2- کنترل میکروبیولوژی  ⃝

  3- بیواکی والانسی ⃝                                            

  زیر دامنه درخواستی:

  1- مواد اولیه ⃝

  2- جامدات ⃝

  3- نیمه جامدات ⃝

  4- محلول ها ⃝

  5- فراورده های تزریقی ⃝

  6- افشانه ها  ⃝

             
   

   

  5 آزمایشگاههای کنترل فراورده های گیاهی طبیعی و سنتی

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- کنترل فیزیکو شیمیایی  ⃝

  2- کنترل میکروبیولوژی⃝

  3- کنترل آلاینده ها(فلزات سنگین)⃝

   

   

  5 آزمایشگاههای کنترل مواد و فرآورده های بیولوژیک

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- واکسن  ⃝

  4- فرآورده های ژن تراپی⃝

  7- فرآورده های مشتق از خون ⃝

  2- کنترلهای بيولوژيکی و حيوانی ⃝

  5- فرآورده های نوترکیب ⃝

  8- منوکلونال آنتی بادی ⃝

  3- فرآورده های حاصل از مهندسی بافت ⃝

  6- فرآورده های سل تراپی  ⃝

   

   

   


  پیوست 3/الف

   

  لطفاً آزمایشگاه مورد درخواست و دامنه عملکرد مرتبط را در زمینه های ملزومات و تجهیزات پزشکی علامت بزنید:

   

   

  5 آزمایشگاه کنترل بيو متریالها:  (دندانپزشكي   ð  پزشكي    ð  )

  • اندازه گيري خواص زیست سازگاری بیو متریالها
  • اندازه گيري خواص فیزیکی و شیمیایی بیو متریالها
  • اندازه گيري تست های استريليتي و ماندگاری زيست تخريب پذيري مواد
  • کنترل تست های بسته بندی (packaging)
  • انجام آزمونهای آنالیز و شناسايي مواد (پلیمر ؛ فلز ؛ سرامیک ؛کامپوزیت ) مورد استفاده در پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
  • کالیبراسیون
  • سایر موارد......................................

   

  5 آزمایشگاه بيومكانيك

  • انجام آزمونهای ایمنی عمومی تجهیزات پزشکی 
  • انجام آزمونهای اختصاصی ایمنی تجهیزات پزشکی

  ذکر نام دستگاه .................................................

  • اندازه گيري  خواص مکانیکی مواد؛ ابزار و وسایل پزشکی  ð   دندانپزشکی    ð     کاشتنی ها ð
  •  

  2 -استحکام كششي

  3 -استحكام خمشي

  4-تست هاي خستگي

  5-تست سایش

  6-تست خوردگی

  • انجام آزمونهایی بایو فانکشنالیتی Bio Functionality
  • انجام آزمونهای کنترل ابعادی
  • مكانيك سيالات و ميكرو فلويد
  • انجام آزمونهای مرتبط با فرا صوت و یا اولتراسوند
  • کالیبراسیون
  • سایر موارد..................................

  پیوست3 /ب

  5 آزمایشگاه کنترل بایو الکتریک

  • انجام آزمونهای ایمنی عمومی الکتریکی تجهیزات پزشکی 
  • انجام آزمونهای اختصاصی الکتریکی تجهیزات پزشکی

  ذکر نام دستگاه .................................................

  • انجام آزمونهای مرتبط با پرتوهای اشعه ایکس
  • انجام آزمونهای مرتبط با نور اپتیک و لیزر
  • انجام آزمونهای مرتبط با سازگاری مغناطیسی EMC
  • اولتراسوند
  • امواج یونیزان
  • کالیبراسیون
  • بیو انفورماتیک
  • انجام آزمونهای مرتبط باصحه گذاری نرم افزار
  • سایر موارد................................

  5 آزمایشگاه کنترل کیت ها و وسایل آزمایشگاه های تشخیص طبی

  • ابزار و تجهیزات

  ذکر نام...................................

  • مواد و کیت ها

              ذکر نام  .....................................


  پیوست 4

   

  لطفاً آزمایشگاه مورد درخواست و دامنه عملکرد مرتبط را در زمینه های تخصصی علامت بزنید:

  5 آزمایشگاههای تخصصی کنترل ظروف و بسته بندی مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی و دارویی

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- تیوپ چند لایه پلیمری ⃝

  6- قوطی (پر و خالی) با پایه آلومینیوم و قلع اندود ⃝                    

  11- محصولات بهداشتی کودک و بزرگسال  ⃝

  2- تیوپ  آلومینیومی  ⃝

  7- درب بطری و تشتک  ⃝

  12- دستکش  ⃝

  3- ظروف شیشه ای  ⃝

  8- بسته بندی چند لایه ها  ⃝

  13- مسواک،مویی مسواک، نخ دندان  ⃝

  4- ظروف (ملامین،تفلون، سرامیک)  ⃝

  9- فیلم های تک لایه   ⃝

  14- مواد اولیه ( پودر ملامین، پودر گلیزر، لاک، تفلون،گرانول های پلیمری و مستربچ ها)  ⃝

  5- ظروف یکبار مصرف پلیمری  ⃝

  10- بسته بندی سلولزی   ⃝

   

         
   

   

  5 آزمایشگاههای تخصصی میکروبیولوژی مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی و دارویی، فرآورده های بیولوژیک و ملزومات پزشکی

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- مواد و فرآورده های غذایی ⃝

  4-  مواد و فرآورده های مکمل های تغذیه ای  ⃝

  7-  مواد و فرآورده های بیولوژیک  ⃝     

  2- مواد و فرآورده های دارویی  ⃝                

  5- مواد و فرآورده های گیاهی طبیعی و سنتی  ⃝

  8- مواد و فرآورده های ضد عفونی کننده  ⃝

  3- مواد و فرآورده های آرایشی وبهداشتی ⃝

  6- مواد و فرآورده های پروبیوتیک ⃝

  9- ملزومات پزشکی ⃝

   

   

  5 آزمایشگاههای تخصصی کنترل سموم، آلاینده ها و پسماندها

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1-  فلزات سنگین :      غذایی ⃝        آرایشی و بهداشتی   ⃝       مکملهای تغذیه ای  ⃝     

  2- باقی مانده سموم  کشاورزی*   

  3- مایکوتوکسین ها :  آفلاتوکسین B  وG *   ⃝               آفلاتوکسین M1*   ⃝             اکراتوکسین A در غلات  ⃝            زیرالنون*   ⃝         دی اکسی نیوالنول*    ⃝                      

  پاتولین*   ⃝        اکراتوکسین A در میوه های خشک  ⃝      فامینوسین*   ⃝          * گروه مواد غذایی  مورد درخواست:. ..............                                                                                                           

   


  پیوست 5

   

  لطفاً آزمایشگاه مورد درخواست و دامنه عملکرد مرتبط را در زمینه های خاص علامت بزنید:

  5 آزمایشگاههای تخصصی  ارزیابی کیفی تقلبات مواد و فرآورده های مشمول آئین نامه

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- فرآورده های غذایی ⃝      زیر دامنه های:

  تقلبات عمومی ⃝       

  تقلبات تخصصی – بافت شناسی ⃝      PCR  ⃝

  2- فرآورده های آرایشی  ⃝

  3-  فرآورده های بهداشتی ⃝

  4- فرآورده های دارویی ⃝

  5- تجهیزات پزشکی ⃝

         
   

  5 آزمایشگاههای تخصصی ارزیابی کارایی و عوارض مواد و فرآورده های مشمول آئین نامه

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- فرآورده های غذایی ⃝

  2- فرآورده های آرایشی ⃝

  3- فرآورده های بهداشتی ⃝

  4- فراورده های دارویی ⃝

  5- فراورده های بیولوژی ⃝

  6- تجهیزات پزشکی ⃝

   

   

   

   

   

   

  5 آزمایشگاههای تخصصی تهیه و تولید مواد استاندارد و نمونه مجهول و مهارت آزمایی فرآورده های مشمول آئین نامه

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- فرآورده های غذایی ⃝

   2- فرآورده های آرایشی  ⃝

  3-  فرآورده های بهداشتی ⃝

  4- فرآورده های دارویی ⃝

   

  5- فرآورده های بیولوژی ⃝

  6- تجهیزات پزشکی ⃝

   

   

   

   

   توجه: صدور پروانه تاسیس و بهره برداری این آزمایشگاه منوط به رعایت الزامات استانداردISO17043 و مقررات وضع شده از سوی دبیرخانه می باشد.

  5 آزمایشگاههای تخصصی حلال مواد و فرآورده های مشمول آئین نامه

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- فرآورده های غذایی ⃝

  2- فرآورده های آرایشی ⃝

  3-  فرآورده های بهداشتی ⃝

  4- فرآورده های دارویی ⃝

   

  5- فرآورده های بیولوژی ⃝

  6- ملزومات و تجهیزات پزشکی ⃝

   

   

   

   

  5 آزمایشگاههای کنترل فرآورده های نانو مورد مصرف

  دامنه عملکرد مورد تقاضا:

  1- فرآورده های غذایی ⃝

  2-  فرآورده های آرایشی ⃝

   3-  فرآورده های بهداشتی ⃝

  4- فرآورده های دارویی ⃝

   5-  ملزومات پزشکی ⃝

   

   

  5سایر خدمات غیر از فعالیتهای انجام آزمون

  خدمات آموزشی فرآورده های مشمول آئین نامه  ⃝

   

  نمونه برداری از سطح عرضه و مراکز تهیه و توزیع ⃝

   

  نظارت و بازرسی آزمایشگاههای همکار ⃝

   

   

     توجه: صدور مجوز ارائه خدمات غیر از آزمون منوط به رعایت الزامات دستورالعمل AL.10 می باشد.

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها