بازگشت

  مراحل صدور پروانه تهيه فراورده طب سنتي‎

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

  مراحل صدور پروانه تهيه فراورده طب سنتي

  1. ثبت درخواست متقاضي

  (شامل: نامه درخواست، پرسشنامه تكميل شده)

      2. بررسي كارشناسي

  اگر جواب کارشناسان مثبت باشد:

  در صورت موجود در فهرست فراورده هاي طب سنتي رسمي ايران

  • طرح در كميسيون قانوني ماده 20
  • واريز تعرفه مصوب هيئت وزيران
  • آماده سازي پروانه
  • ارجاع جهت امضا مديركل و شماره گذاري دفتر
  • پروانه

  اگر جديد است :

  • کميته طب سنتي
  • طرح در كميسيون قانوني ماده 20
  • واريز تعرفه مصوب هيئت وزيران
  • آماده سازي پروانه
  • ارجاع جهت امضا مديركل و شماره گذاري دفتر
  • پروانه

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها