بازگشت

  مدارک مورد نیاز درخواست صدور پروانه مسؤول فنی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیدوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴

  مدارک مورد نیاز درخواست صدور پروانه مسؤول فنی در زمینه فعالیت تولید

   فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک و غذای ویژه

  1. در خواست شرکت مبنی بر معرفی مسؤول فنی
  2. اساسنامه شرکت
  3. تصویر گواهی بازآموزی 5 ساله داروسازان
  4. تصویر اولین آگهی روزنامه رسمی در خصوص موضوع فعالیت شرکت، انتصاب اعضای محترم هیات مدیره و آخرین تغییرات آن
  5. استعفاء نامه (مسؤول فنی قبلی شرکت) ممهور به مهر نظام پزشکی و تاییدیه مدیرعامل شرکت
  6. اصل پروانه (مسؤول فنی معرفی شده) از محل کار قبلی خود و اعلام سوابق اشتغال وی
  7. اصل گواهی تشخیص صلاحیت مسؤول فنی دکتر داروساز جهت احراز عدم پذیرش مسؤولیت فنی ساعات صبح داروخانه دکتر که به تایید دانشگاه علوم پزشکی مربوط رسیده باشد
  8. تصویر مدرک تحصیلی یا پروانه دائم دارو سازی
  9. فرم تعهد نامه تکمیل شده
  10. سوابق اشتغال
  11. سه قطعه عکس 4 ×3
  12. گواهی عدم سوء پیشینه
  13. تصویر شناسنامه ( از تمام صفحات) و کارت ملی
  14. تصوير کارت پايان خدمت (آقايان)
  15. تصوير پايان طرح نيروي انساني يا معافيت از انجام طرح (براي رشته هاي مشمول طرح نيروي انساني)

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها