بازگشت

  مدارک و مستندات زیر جهت بررسی درخواست صدور موافقت اصولی تأسیس شرکت پخش دارو

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴

  • مدارک و مستندات زیر جهت بررسی درخواست صدور موافقت اصولی تأسیس شرکت پخش دارو :
  1. تصویر اساسنامه شرکت با موضوع فعالیت درخصوص توزیع دارو.
  2. تصویر آگهی روزنامه رسمی (تأسیس + تغییرات) شرکت درخصوص توزیع دارو.
  3. گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل.
  4. فرم تکمیل شده تعهدنامه رسمی محضری (طبق فرم پیوست).
  5. سوابق فعالیت اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در امور دارویی و وزارت بهداشت و درمان.
  6. ارائه کلیه مدارک مربوط به اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل از جمله تصویر صفحه اول شناسنامه،
   کارت ملی، پایان خدمت و مدرک تحصیلی./

  » اداره امور داروخانه ها و توزیع «

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها