بازگشت

  ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

  ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  عنوان

  تهیه کننده

  تأیید کننده

                   تصویب کننده               

  سمت

   

  نام

  اداره امور داروخانه ها و شرکتهای پخش

   

  دکتر سعداله پرویزی

  مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو

  .

  دکتر اکبر عبدالهی اصل

  معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

   

  دکتر رسول دیناروند

   

   

   

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها