بازگشت

  اداره بررسی و ثبت 94

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

  اداره بررسی و ثبت

  معرفی اداره

  اداره بررسی و ثبت داروها يكي از ادارات تابعه اداره كل نظارت بر ارزیابی دارو و مواد مخدر میباشد

   وظیفه اصلی اداره بررسي و ثبت داروها نظارت بر كيفيت، ايمني و اثربخشي داروها از طريق بررسي پرونده هاي ساخت و ورود و صدور مجوزهای مربوطه میباشد.

   هدف اين اداره ثبت داروهاي با كيفيت بالا، ايمن و موثر براي بيماران مي باشد.

  خدمات

  اداره بررسي و ثبت داروها متشكل از دو واحد زير می باشد:

  1 ) واحد صدورپروانه

  2 ) واحد مطالعه و بررسی

  واحد صدور پروانه

  واحد صدورپروانه مسئول انجام امور ذیل مي باشد:

  1)      صدور موافقت اصولي احداث كارخانجات داروسازي و بسته بندي بالك هاي داروئي

  2)      صدور مجوز و پروانه ساخت يا ورود دارو، تمدید یا اصلاح آن

  3)      بررسي اولیه درخواست ورود، توليد تحت ليسانس یا ساخت قراردادي دارو

  4)      تنظيم دستورجلسات و صورتجلسات كميسيون قانوني تشخيص ساخت و ورود

  5)      اعلام شماره ثبت دارو

  6)      صدور پروانه تاسیس کارخانجات داروسازی

  7)     صدور پروانه مسئولین فنی کلیه شرکت های تولیدکننده و وارد کننده دارو و ملزومات دارویی

  8)    تهيه و تنظيم ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه

  9)    صدور مجوز فعالیت شرکت دارویی

  10)  صدور کد فرآورده (دارو و ملزومات) در سامانه جامع مدیریت و نظارت بر فرآورده های سلامت

  واحد مطالعه و بررسی

  واحد مطالعه و بررسی مسئول انجام امور ذیل مي باشد:

  1)      بررسي اوليه درخواست ساخت دارو - پرونده ساخت و ورود دارو برای صدور مجوز و يا پروانه ساخت يا ورود دارو

  2)      بررسی مدارک برای تمديد مجوز وپروانه ساخت يا ورود دارو

  3)      بررسي تغییرات در فرمولاسیون ، روش ساخت، منبع خرید و ..... در پرونده دارو

  4)      تهيه و تنظيم ضوابط و دستورالعملهای مربوطه

  پرسنل شاغل و مسئوليت ها

  دکتر نغمه نصر:  رئیس اداره بررسی وثبت دارو

  واحد صدورپروانه:    

  دکتر طیبه حسنخانی مجد

  دکتر معصومه رهبر حقیقت

  دکتر لادن غفوری

  دکتر فاطمه نوعی

  دکتر آزاده صدری

  دکتر فاطمه لایق

  دکتر مرضیه سربندی فراهانی

  خانم حوا محمدی

  خانم سعیده شرفی

  واحد مطالعه و بررسی

   دکتر زهره شاهرودی : کارشناس مسئول واحد مطالعه و بررسی

  دکتر رویا علمیرزایی

   دکتر نیلا میراحمدی

  دکتر مینو محبوبی اردکانی

   دکتر مهناز محبوبی اردکانی

  دکتر معصومه فرهادخانی

  دکتر صغری رفیعی فرد 

  دکتر مرجان ربیعی

  دکتر مینا زوارق

  دکتر سارا ساعتی

  دکتر مریم پایان

  دکتر فرشته شفیق

   خانم هاجر نودولقی (مرادی) : مسئول دفتر

         خانم مهسا دائی کندی: امور تایپ

        شماره تماس: 66405626

        ارتباط داخلی: 714-715

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها